Romanian (RO)English (UK)

ACTIVITĂŢILE CENTRULUI

 

CTIC organizează, desfășoară și este responsabil de următoarele activități:

 • implementarea sistemelor informatice la facultăţi/subdiviziuni/ departamente și asistarea utilizatorilor sistemelor informatice în utilizarea acestor sisteme, prin asistenţa directă şi punerea la dispoziţie a unor documentaţii accesibile;
 • oferirea serviciilor electronice accesibile şi eficiente de informare a comunităţii publice asupra programelor academice, de cercetare şi a activităţilor aferente acestora, a oportunităților educaţionale ale UCCM;
 • asigurarea infrastructurii de comunicaţii între studenţi, cadrele didactice şi tutori prin diferite mijloace: poştă, telefon, fax, e-mail, Internet, discuţii în grup facilitate de tehnologiile informaţionale etc;
 • propunerea ofertei de tehnică de calcul şi produse program de la firme recunoscute şi apreciate pe piaţa din domeniul informatic şi recomandarea achiziţionării acestora în conformitate cu realizarea strategiei de informatizare în Universitate;
 • inițierea/susținerea realizării de parteneriate, cu avantaje reciproce, între Universitate și alte instituții, inclusiv din mediul de business informațional în scopul fructificării posibilităților oferite de TIC, cât și a integrării informaționale a Universității în sistemul național și mondial;
 • monitorizarea îndeplinirii condițiilor contractelor încheiate cu companiile prestatoare de servicii informatice pentru Universitate; 
 • gestionarea site-ului principal al UCCM www.uccm.md, serviciului de e-mail pentru personalul administrativ şi cadrele didactice prin crearea și plasarea continuă a paginilor, aplicațiilor Web pe site, căutînd și selectînd tehnologiile adecvate (HTML, CSS, Adobe PhotoShop, Adobe Flash ș.a.); 
 • dezvoltarea și administrarea sistemului informatic al Bibliotecii Științifice a UCCM (www.biblioteca.uccm.md), asigurarea accesului publicului larg la baze de date și biblioteci naționale și internaționale; 
 • administrarea sistemului informatic dedicat învăţămîntului electronic (www.elearning.uccm.md); 
 • sprijinirea cadrelor didactice în realizarea e-learning-ului în cadrul UCCM;  
 • asigurarea accesului tuturor studenţilor înscrişi în programul de studiu prin e-learning la toate serviciile de suport e-learning: asistenţă la înscriere, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţământ, acces la mijloace de comunicaţii, suport tutorial adecvat, examinarea corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute, precum şi consiliere profesională; 
 • actualizarea permanentă a bazelor de date privind toate activităţile studenţilor, stocarea acestora în condiţii de siguranţă, garantate şi protejate împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificărilor neautorizate;   
 • asigurarea instalării aplicațiilor software și a altor aplicații pe fiece stație de lucru din cadrul Universității în conformitate cu necesitățile utilizatorilor rețelei UCCMNet; 
 • monitorizarea exploatării corecte și eficiente a tehnicii de calcul din cadrul Universității; 
 • întreţinerea în stare de funcţionare a PC-urilor şi mijloacelor aferente acestora (imprimante, scanere etc.) din Universitate; 
 • administrarea site-ului CTIC (www.ctic.uccm.md). 
Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md