MISIUNEA CENTRULUI

Misiunea generală a CTIC este de a fundamenta, implementa şi urmări realizarea strategiei de informatizare a UCCM, în scopul asigurării unei structuri şi organizări instituţionale capabile să analizeze, asimileze şi să valorifice oportunitățile oferite de societatea informaţională, necesare pentru creşterea performanţelor procesului de învăţământ şi cercetare, şi îmbunătăţirea managementului activităţilor universității.