ACTIVITĂŢILE CENTRULUI

 

CTIC organizează, desfășoară și este responsabil de următoarele activități: